باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| قهرمان= '''استقلال تهران'''
| نایب قهرمان= '''بهمن کرج'''
| انتخابی= [[لیگجام قهرمانانبرندگان جام آسیا ۲۰۰۱۰۱-۲۰۰۰]]
| تیم‌های انتخابی=
| تاریخ برگزاری=