باز کردن منو اصلی

تغییرات

92 کردمش طبق اخبار اعلام فوت بهجت 96
|محل تحصیل= [[نجف]]، [[قم]]
|محل زندگی= [[قم]]
|تاریخ وفات= ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ (۹۲ 96 سال)
|شهر وفات=[[قم]]، [[ایران]]
|مدفن=حرم [[فاطمه معصومه]]
کاربر گمنام