تفاوت میان نسخه‌های «عرض (فلسفه)»

جز (ربات: ویرایش جزئی)
== عرض عام ==
هر كلی كه خارج از ذات [[موضوع]] بودن و بر بیش از افراد یك حقیقت عرض باشد و بر آن حمل شود، عرض عام نامیده می‌شود. مانند «متحرك» كه برای انسان عرض عام است زیرا گوسفند و آهو نیز متحرك هستند، در حالی كه انسان نیستند. «متحرك» برای حیوان نیز عرض عام است زیرا اجسام نیز می‌توانند متحرك باشند. «سفید» نسبت به شكر عرض عام است؛ زیرا اختصاصی شكر نیست و خرگوش نیز می‌تواند سفید باشد.
باتشكر
 
== عرض خاص ==
۷

ویرایش