تفاوت میان نسخه‌های «علی النقی»

جز (ربات:افزودن الگو ناوباکس {{شجره‌نامه حسین بن علی}}+املا+)
{{تغییرمسیر|نقی}}
{{برای|امام هادی در مذهب زیدیه|یحیی الهادی الی الحق}}
{{دادان شیعه
|نام = علی الهادی