باز کردن منو اصلی

تغییرات

همۀ روحانی‌ستیزان + بر ضد (زیرا برخی از ویراستاران، کاربرد واژۀ علیه را در فارسی، درست نمی‌دانند) + دین‌ستیز
'''روحانی‌ستیزی''' یا '''آخوندستیزی'''، جنبشی تاریخی علیهبر ضدّ [[روحانی|قشر روحانی]] است. علت این مخالفتمخالفت، قدرت واقعی یا مفروض قشر روحانیروحانی، و تأثیر آن‌ها در همه جنبه‌های زندگی عمومی و سیاسی وسیاسی، دخالت آن‌ها در زندگی روزمره شهروندان،شهروندان و نیز، داشتن امتیازات ویژهٔ دینی است.<ref name="Anticlericalism">{{یادکرد دانشنامه | تاریخ بازبینی=۰۲ مارس ۲۰۱۳ | دانشنامه=Encyclopædia Britannica | سال=۲۰۱۳ | مقاله=Anticlericalism | ناشر=Encyclopædia Britannica, Inc.}}</ref>
 
تمامهمۀ ضدروحانی‌گرایانروحانی‌ستیزان، لزوماً [[بی‌دین]] یا [[ضددیندین‌ستیز]] نیستند، برخی از آن‌ها مذهبی‌اند و دلایل مخالفت آن‌ها با روحانیون، مسائل بنیادی یا اختلافات در تفسیر است. برای نمونه [[پرتستانیسم|جنبش پرتستان]] در مسیحیت.<ref name="Anti-clericalism">{{یادکرد-ویکی | زبان=انگلیسی | عنوان=Anti-clericalism | پیوند=http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Anti-clericalism&oldid=539451180 | بازیابی=۰۲ مارس ۲۰۱۳}}</ref>
 
روحانی ستیزی به شکل‌های گوناگون در تاریخ مسیحیت وجود داشته‌است. برخی [[فیلسوف|فیلسوفان]] [[عصر روشنگری]] از جمله مارتین لوتر به کلیسای کاتولیک، رهبران مذهبی و روحانیون که فاسد بودند تاخته‌اند.<ref name="Anti-clericalism">{{یادکرد-ویکی | بازیابی=۰۲ مارس ۲۰۱۳}}</ref>