باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۱۱ ماه پیش
جز
بدون خلاصه ویرایش
{{نوارکناری بی‌خدایی}}
'''قوری راسل'''، که آنراآن را «قوری چای آسمانی» نیز خوانده‌اند، [[تمثیل (منطق)|تمثیلی]] است که ابتدا فیلسوف معاصر [[برتراند راسل]] بیان کرد. منظور از آنآن، ردّ نظری بود که ارائهٔ دلیل بر نبود [[خدا]] یا [[بار اثبات فلسفی]] را بر عهدهٔ [[شک‌گرایی|شکاکان]] می‌داند. راسلراسل، توضیح می‌دهد که بار اثبات ادعایی غیرقابلغیر قابل ابطالابطال، بر عهده مدعی است و نه دیگران.
 
== استدلال ==
راسلراسل، در مقاله‌ای تحت عنوان ''آیا خدایی هست؟''، -که به سفارش مجله ''ایلوستریتد'' در سال ۱۹۵۲ نوشت و هرگز منتشر نشد،نشد-، چنین نوشت:
{{گفتاورد بزرگ}}
اگر من مدعی می‌شدم که در منظومه شمسیشمسی، میان زمین و مریخمریخ، یک قوری چینیچینی، دور خورشید می‌گردد، هیچ‌کسهیچ کس قادر نبود مدّعای مرا رد کند، مشروط به آنکه حواسم می‌بود که در ادامه بگویم این قوریقوری، آنقدرآن‌قدر کوچک است که حتی با قوی‌ترین تلسکوپ‌ها همهم، قابل رویت نیست.نیست؛ اما اگر تا آنجا پیش می‌رفتم که می‌گفتم چون مدعای من ابطالابطال‌ناپذیر ناپذیراستاست؛ جایز نیست که عقل بشربشر، به آن شک کند، به حق به یاوه گویییاوه‌گویی، متهم می‌شدم.می‌شدم؛ با این حال، اگر وجود این قوریقوری، در کتب قدما تأیید شده بود و آن را حقیقتی قدسی شمرده و هر یکشنبه در کلیسا درباره آنآن، به وعظ می‌پرداختند و در مدارسمدارس، آن را به ذهن کودکان فرو می‌کردند، تردید در وجود آنآن، نشانهٔ نامتعارف بودن تلقی می‌شد و شخص شکاک را در عصر روشنگریروشنگری، به نزد روانپزشکروان‌پزشک و در دوره پیش از آنآن، به دادگاه تفتیش عقاید می‌فرستادند.<ref>[http://www.cfpf.org.uk/articles/religion/br/br_god.html Bertrand Russell: Is There a God?]</ref>
{{پایان گفتاورد بزرگ}}
تمثیل «قوری چای‌باوری» راسلراسل، در مقابله با مذهبمذهب، کماکان مبنای بسیاری از مناظرات بین مؤمنان و دگراندیشان است. [[ریچارد داوکینز]] از این قیاسقیاس، در کتاب معروف خودخود، یعنی ''کشیش شیطان''، استفاده کرده‌است.
 
داوکینزداوکینز، به خاطر استفاده از قیاس قوری چای‌باوریچای‌باوری، مورد انتقاد برخی از مذهبیونمذهبیان-از جمله آلیستر مک گرات در کتاب " توهم داوکینز"-قرار گرفت.
 
با استقبال از مفهوم «قوری چای‌باوری»، تقلیدهای دیگری انجام گرفته که از جمله می‌توان به [[اسب تک‌شاخ صورتی نامرئی]]،<ref>{{cite book|author=Richard Dawkins|title=The God Delusion|publisher=Houghton-Mifflin|year=2006|isbn=978-0-618-68000-9}}</ref> [[هیولای اسپاگتی پرنده]]<ref>{{cite news | title=The Church of the Non-Believers | first=Gary | last=Wolf | date=November 14, 2006 | publisher=Wired News | url=http://www.wired.com/wired/archive/14.11/atheism.html}}</ref> و [[اژدها در گاراژ من]]<ref>{{cite news | title=The Dragon in My Garage | first=Carl | last=Sagan| date=June 21, 2007 | publisher=http://www.RichardDawkins.Net | url=http://richarddawkins.net/social/index.php?mode=article&id=35}}</ref> اشاره کرد.