تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه افسری امام علی»

جز
بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
جز
* [[نادر باتمانقلیچ|سپهبد نادر باتمانقلیچ]]
* [[سید محمدولی قرنی|سپهبد محمدولی قرنی]]
* [[ولی‌الله فلاحی|سرلشکرسرلشگر ولی‌الله فلاحی]]
* [[موسی نامجو|سرلشکرسرلشگر سید موسی نامجو]]
* [[علی صیاد شیرازی|سپهبد علی صیاد شیرازی]]
* [[علی شهبازی|سرلشکر علی شهبازی]]
* [[سید عطاءالله صالحی|سرلشکرسرلشگر عطاءالله صالحی]]
* [[رحمان فروزنده|سرلشکرسرلشگر رحمان فروزنده]]
* [[محمدحسین دادرس|سرتیپ محمدحسین دادرس]]
* [[بیژن کبیری|سرهنگ بیژن کبیری]]
* [[هوشنگ عطاریان|سرهنگ هوشنگ عطاریان]]
* [[حسن آبشناسان|سرلشکرسرلشگر حسن آبشناسان]]
* [[اصغر نوری‌جمشیدی |سرهنگ اصغر نوری‌جمشیدی]]
* [[سید عبدالرحیم موسوی|سرلشکرسرلشگر سید عبدالرحیم موسوی]]{{پایان چندستونه}}
*[[محمد حسن بوستانی\ سروان محمد حسن بوستانی]]{{پایان چندستونه}}
 
== اهمیت دانشگاه افسری ==
۵

ویرایش