تفاوت میان نسخه‌های «فلسفه فضا و زمان»

[[اینکاها]] فضا و زمان را پنداره‌ای یگانه دانسته و آن را '''پاچا''' (در [[زبان کچوا]]: pacha و در [[زبان آیمارا]]: pacha) می‌نامیدند.
 
[[افلاتون|افلاطون]] در کتاب [[تیمائوس (افلاطون)|تیمائوس]] زمان را به عنوان مدت زمان حرکت تن‌های آسمانی و فضا را به عنوان جایی که چیزها به هستی در می‌آیند تعریف می‌کند. [[ارسطو]] در کتاب چهارم [[طبیعیات (ارسطو)|طبیعیات (فیزیک)]] زمان را به عنوان شمار دگرگونی‌ها نسبت به پیش و پس از دگرگونی و مکان یک جسم را به عنوان درونی‌ترین محدودهٔ بدون حرکتی که آن جسم را در بر می‌گیرد تعریف می‌کند.
 
در کتاب یازدهم [[اعترافات آگوستین قدیس]]، او به اندیشه‌ورزی دربارهٔ سرشت زمان پرداخته و می‌پرسد: «پس آنگاه زمان چیست؟ اگر کسی از من نپرسد، می‌دانم. و اگر بخواهم آن را برای کسی که پرسیده شرح دهم، چیزی (درباره‌اش) نمی‌دانم.» او در تعریف خود از زمان، به جای پرداختن به آن چه که زمان هست، شرح می‌دهد که زمان چه چیزی نیست.
کاربر ناشناس