تفاوت میان نسخه‌های «سلطان محمود غزنوی»

محمود افغان را بعضی ها با محمود غزنوی اشتباه می گیرند چون هردو از سرزمین کنونی افغانستان بوده اند
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(محمود افغان را بعضی ها با محمود غزنوی اشتباه می گیرند چون هردو از سرزمین کنونی افغانستان بوده اند)
{{اشتباه نشود|محمود افغان}}
{{Infobox royalty
|name= محمود غزنوی