کشتی در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ – ۷۴ کیلوگرم آزاد مردان: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ربات:افزودن الگو ناوباکس {{پانویس قهرمانان سبک‌وزن کشتی آزاد بازی‌های المپیک}}+املا+)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
=== نیمه بالا ===
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes|RD1=مرحله یک سی و دوم|RD2=مرحله یک شانزدهم|RD3=مرحله یک چهارم نهایی|RD4=نیمه نهایی|team-width=195|score-width=30|RD2-team01='''{{flagIOCathlete|[[جردن باروز]]|USA|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score01='''۸|RD2-team02={{flagIOCathlete|[[آگوستو میدانا]]|GBS|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score02=۳|RD2-team03='''{{flagIOCathlete|[[انور گدویف]]|RUS|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score03='''۱۰|RD2-team04={{flagIOCathlete|[[بکزود عبدالرخمانوف]]|UZB|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score04=۵|RD2-team05='''{{flagIOCathlete|[[یاکوب ماکارشویلی]]|GEO|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score05='''۱۳|RD2-team06={{flagIOCathlete|[[گئورگی ایوانوف]]|BUL|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score06=۸|RD2-team07={{flagIOCathlete|[[مندزکارلوس ایزگویردو]] |COL|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score07=۰|RD2-team08='''{{flagIOCathlete|[[جبرییل حسن‌اف]]|AZE|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score08='''۱۰|RD3-team01={{flagIOCathlete|[[جردن باروز]]|USA|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score01=۲|RD3-team02='''{{flagIOCathlete|[[انور گدویف]]|RUS|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score02='''۳|RD3-team03={{flagIOCathlete|[[یاکوب ماکارشویلی]]|GEO|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score03=۰|RD3-team04='''{{flagIOCathlete|[[جبرییل حسن‌اف]]|AZE|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score04='''۱۱|RD4-team01='''{{flagIOCathlete|[[انور گدویف]]|RUS|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD4-score01='''۵|RD4-team02={{flagIOCathlete|[[جبرییل حسن‌اف]]|AZE|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD4-score02=۴}}
 
=== نیمه پایین ===
|-
|۱۸
| align="Right" |{{flagIOCathlete|[[مندزکارلوس ایزگویردو]] |COL|تابستانی ۲۰۱۶}}
|-
|۱۹