باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏لید: ویرایش و ویکی‌سازی موردی
Caption = A lymph node showing [[Afferent lymph vessel|afferent]] and [[Efferent lymph vessel|efferent]] [[lymphatic vessel]]s |
Image2 = Lymphknoten (Schwein).jpg |
Caption2 = Lymphگره‌های node,لنفاوی، showingشامل:{{سخ}}{{چر}}, (1) capsule, (2) subcapsular sinus, (3) [[germinal center]]s, (4) lymphoid nodule, (5) trabeculae. |
Precursor = |
System = |
MeshNumber = |
}}
'''غده‌های لنفاوی''' ([[{{انگلیسی]]: ''|lymphatic glands'')}} یا '''گره‌های لنفاوی''' ([[به انگلیسی]]: ''lymphatic nodes'') اندام بیضی شکلبیضی‌شکل از [[دستگاه ایمنی]] [[بدن]] هستند که حامل مایع '''[[لنف]]''' می‌باشند. این گره‌ها به‌طور گسترده‌ای در سراسر بدن از جمله [[زیر بغل]] و [[معده]] و مرتبط با [[رگ لنفی|رگ‌های لنف]] پخش شده‌اند. غدد لنفاوی شامل سلول‌های B, T و سایر سلولهایسلول‌های ایمنی می‌باشداست. غدد لنفاوی به عنوانبه‌عنوان فیلتر یا تلهتلهٔ ذرات بیگانه مانند برخی [[کارسینوما|سلول‌های سرطانی]] عمل می‌کنند و در عملکرد صحیح [[سیستم ایمنی بدن]] مهم هستند. آن‌ها شدیداً با گلبول‌های سفید خون به نام لنفوسیت‌ها[[لنفوسیت]]‌ها و [[درشت‌خوار|ماکروفاژها]] بسته‌بندی شده‌اند. تغییرات ظاهریظاهریِ غدد لنفاوی می‌تواند یک علامت از یک بیماری باشد. تبدیل شدن آن‌ها به [[التهاب]] یا بزرگ شدن در شرایط مختلف، که ممکن است از پیشمشکلی پا افتاده،پیش‌پاافتاده، مانند عفونت گلو محدوده،گلو، به تهدیدکنندهیک معضلِ تهدیدکنندهٔ حیات مانند [[لنفوم|سرطان غدد لنفاوی،لنفاوی]]، مثانه،[[سرطان مثانه]]، [[سرطان خون]]، یا [[ایدز]] متنوع باشد (در اکثر بیماری‌ها غدد لنفاوی قرمز رنگقرمزرنگ هستند و درد شدیدی دارند). وضعیت غدد لنفاوی بسیار مهم است که آندر راتشخیصِ برایمرحلهٔ مرحلهسرطان بندیمؤثر سرطان،است تصمیمو می‌گیردسطح کهو نوعِ درمان بهرا کارتعیین گرفته شود، استفاده می‌شودمی‌کند و یکی از بهترین راه‌ها برای تشخیص زودهنگام و درمان آن است. تورم هنگامی که التهاب یا بزرگ شدن گره‌های لنفاوی می‌تواند سخت، سفت یا مناقصه است. غدد لنفاوی همچنین می‌تواند با بیوپسی تشخیص داده شود هر زمان که آن‌ها ملتهب است.
التهاب، تورم، یا بزرگ‌شدگیِ گره‌های لنفاوی ممکن است با سفتی یا سختی همراه باشد. در صورتِ التهابِ غدد لنفاوی، می‌توان برای تشخیصِ دقیق‌تر از [[بافت‌برداری|بافت‌برداری (بیوپسی)]] کمک گرفت.
 
== وظایف گره‌های لنف ==