سرود ملی اتحاد جماهیر شوروی: تفاوت میان نسخه‌ها

نوشته ی نسخه ی باکلام حذف آوانوایی
جز (ربات ردهٔ همسنگ (۳۰.۱) +مرتب (۱۴.۹ core): + رده:سرودهای روسیه)
(نوشته ی نسخه ی باکلام حذف آوانوایی)
[[پرونده:Flag of the Soviet Union.svg|alt=|بندانگشتی|پرچم اتحاد جماهیر شوروی]]
 
== نسخه سال 1977سال1397 ==
[[پرونده:Gimn Sovetskogo Soyuza (1977 Vocal).oga|بندانگشتی|سرود ملی اتحاد جماهیر شوروی (نسخه باکلام)]]
[[پرونده:Hymn of ussr instrumental.ogg|بندانگشتی|نسخه بی کلام]]
{| class="wikitable sortable" table
|+
|-
!متن روسی
!آوا نویسی
!برگردان فارسی
|-
|Союз нерушимый республик свободных
 
Сплотила навеки Великая Русь!
 
Да здравствует созданный волей народов
 
Единый, могучий Советский Союз!
: ''ПРИПЕВ'':
: Славься, Отечество наше свободное,
: Дружбы народов надёжный оплот!
: Партия Ленина - сила народная
: Нас к торжеству Коммунизма ведёт!
Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
 
И Ленин великий нам путь озарил:
 
На правое дело он поднял народы,
 
На труд и на подвиги нас вдохновил!
: ''ПРИПЕВ''
В победе бессмертных идей Коммунизма
 
Мы видим грядущее нашей страны,
 
И Красному знамени славной Отчизны
 
Мы будем всегда беззаветно верны!
: ''ПРИПЕВ''
|Soyuz nerushimy respublik svobodnykh
 
Splotila naveki velikaya Rus'!
 
Da zdravstvuyet sozdanny voley narodov
 
Yediny, moguchy Sovetsky Soyuz!
 
: ''PRIPEV'':
: Slav'sya, Otechestvo nashe svobodnoye,
: Druzhby narodov nadyozhny oplot!
: Partiya Lenina - sila narodnaya
: Nas k torzhestvu Kommunizma vedyot!
 
Skvoz' grozy siyalo nam solntse svobody,
 
I Lenin veliky nam put' ozaril,
 
Na pravoye delo on podnyal narody,
 
Na trud i na podvigi nas vdohnovil!
 
: ''PRIPEV''
 
V pobede bessmertnyh idey Kommunizma
 
My vidim gryadushcheye nashey strany,
 
I Krasnomu znameni slavnoy Otchizny
 
My budem vsegda bezzavetno verny!
: ''PRIPEV''
|
: اتحادی گسست‌ناپذیر از جماهیر آزاد،
: روس کبیر برپا ساخته که تا ابد برجا ماند.
: آفریدهٔ مبارزات، به دست اراده خلق
: اتحاد یکپارچه شوروی، اتحادی قدرتمند!
همسرایی:
: سرفراز باش، میهن ما، متحد و آزاد،
: دژ استوار خلق، برادری‌ها تو را مستحکم ساخته!
: حزب لنین، و نیروی خلق
: ما را به پیروزمندی کمونیسم راهبر می‌گردند
 
: از میان توفان‌ها خورشید آزادی بر ما تابیدن گرفت،
: و لنین کبیر راه را به دیدگان ما روشن ساخت:
: او خلق‌ها را در آرمان نیک بسیج کرد،
: و در ما روح کار و قهرمانی دمید!
 
همسرایی
: در پیروزی اندیشه‌های جاودان کمونیسم است
: که ما آینده کشور خود را می‌بینیم!
: و پیمان فداکارانه‌مان را با پرچم سرخ میهن پرشکوهمان
: هرگز نخواهیم گسست!
همسرایی
|}
 
== منابع ==
ویکی‌پدیای انگلیسی.
کاربر ناشناس