تفاوت میان نسخه‌های «مهندسی مکاترونیک»

این رشته به سه گرایش [[طراحی رباتها و سیستم‌های مکاترونیکی]]، [[خودکارسازی]] (اتوماتیک و کنترل تولید) و [[ارتباط جنبی انسان ، ماشین و کامپیوتر]] تقسیم می‌گردد.
در حقیقت توسط این علم می‌توان سیستم‌های مکانیکی را به صورت خودکار درآورد. سیستم‌های ترمز ABS در اتومبیل، دستگاه‌های CNC و کلیه سیستم‌های اتوماسیون را می‌توان از نمونه‌های بارز این علم دانست.
همچنین،‌ "مکاسیویترونیک" که از مهر ماه 1397 به عنوان گرایش و شاخه ای جدید و نوظهور توسط محمد عمید معرفی شده است، میان رشته های مهندسی مکانیک،‌مهندسی عمران و الکترونیک ارتباط برقرار می کند. مکاسیویترونیک در روباتیک،‌ سازه های هوشمند و بیومکانیک کاربرد دارد.
 
== میدان متنوع ==
۸

ویرایش