باز کردن منو اصلی

تغییرات

اصلاح متن
Instagram: @hassan.ismaelzadeh
t.me\coffee_house_painting
 
'''حسن چلیپا''' مشهور به اسماعیل‌زاده (متولد ۱۳۰۱) در [[زنجان]]، (درگذشت ۲۰ بهمن ۱۳۸۵) در [[تهران]] نقاش قهوه‌خانه‌ای ایرانی بود.{{سح}}
'''حسن چلیپا''' مشهور به اسماعیل‌زاده (متولد ۱۳۰۱) در [[زنجان]]، (درگذشت ۲۰ بهمن ۱۳۸۵) در [[تهران]] نقاش قهوه‌خانه‌ای ایرانی بود.فرزند او [[کاظم چلیپا]] نیز از هنرمندان تجسمیمشهور نقاشی پس از انقلاب در ایران می‌باشد.
 
== زندگی ==
کاربر گمنام