باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه، replaced: نامهای ← نام‌های ، به طور ← به‌طور ، آنها ← آن‌ها با ویرایشگر خودکار فارسی
ضمناً سه افسر فرانسوی نیز که قبلاً در ایران استخدام شده بودند، به جمع هیئت سپهبد ژاندر افزوده شدند. این سه نفر عبارت بودند از: سرهنگ کالدور متخصص در سواره‌نظام، سرگرد دولاکور متخصص پیاده‌نظام، سرگرد بودنیا معلم نقشه‌برداری. پس از ورود این هفت نفر، در شمال باغشاه، ساختمانی که قبلاً برای دانشگاه جنگ بنا گردید بود تحویل افسران فرانسوی داده شد و دانشگاه رسماً کار خود را از مهرماه ۱۳۱۴ آغاز کرد. ریاست دانشگاه جنگ ابتدا با [[امان‌الله جهانبانی|سرلشکر جهانبانی]] بود ولی پس از مدت کوتاهی نامبرده تعویض و [[عزیزالله ضرغامی|سرلشکر ضرغامی]] رئیس ستاد ارتش به سرپرستی دانشگاه منصوب گردید. سمت سپهبد ژاندر در دانشگاه جنگ مدیریت دروس بود. [[محسن دیبا|سرتیپ محسن دیبا]] رئیس رکن دو ستاد ارتش با حفظ سمت به معاونت دانشگاه جنگ منصوب گردید.<ref name="عاقلی ۳۴۱"/>
 
دانشگاه جنگ دارای دو دوره بود: دوره فرماندهی که مدت آن یک سال بود و دوره ستاد که مدت آن را دو سال تعیین کرده بودند. افسرانی که دوره ستاد را طی می‌نمودند، نوار کلاه و لباس آنهاآن‌ها به مشکی تبدیل می‌شد و واکسیل ستادی هم بر شانه سمت چپ اضافه می‌شد.<ref name="عاقلی ۳۴۱"/>
 
== جنگ جهانی دوم ==
در ۱۳۱۸ که افسران فرانسوی به جبهه دعوت شدند و بلافاصله ایران را ترک کردند و امور دانشگاه در دست ایرانیان قرار گرفت، سازمان به قرار زیر بود: سرلشکر [[عزیزالله ضرغامی]] رئیس ستاد ارتش و فرمانده دانشگاه جنگ، سرتیپ محسن دیبا رئیس رکن دو و معاون اداری دانشگاه، [[حاجی‌علی رزم‌آرا|سرتیپ حاجعلی رزم‌آرا]] رئیس اداره جغرافیایی ارتش و معاون علمی دانشگاه جنگ و [[سرتیپ]] [[حسن ارفع]] رئیس اداره سواره‌نظام و رئیس دبیرخانه دانشگاه. استادان و مدرسین دانشگاه جنگ پس از ترک افسران فرانسوی از میان ایرانیان انتخاب شدند.<ref name="عاقلی ۳۴۱"/> در سال ۱۳۲۲ به علت مشکلات ناشی از [[جنگ جهانی دوم|جنگ دوم جهانی]]، دانشگاه به طوربه‌طور موقت تعطیل شد.<ref name="سایت دافوس">سایت دافوس</ref> دانشگاه جنگ تا شهریور ۱۳۲۰ مجموعاً ۹۶ نفر فارغ‌التحصیل دوره فرماندهی و ۱۶۱ نفر فارغ‌التحصیل دوره ستاد داشت.<ref name="عاقلی ۳۴۱"/>
 
== بازگشایی ==
در سال ۱۳۲۶ دانشگاه جنگ پس از تجدید نظر کلی در طول دوره و آموزشها، مجدداً بازگشایی شد و نام آن به ''دانشگاه فرماندهی و ستاد'' تغییر یافت. در سال ۱۳۴۰ دانشگاه دیگری بنابر نیاز ذیل عنوان ''دانشگاه فرماندهی عالی و ستاد مشترک'' تأسیس شد. مجموعه این دو دانشگاه مجدداً تحت نام ''دانشگاه جنگ'' در تابعیت فرماندهی ارتش قرار گرفت. در سال ۱۳۴۴ اما ''دانشگاه جنگ'' منحل شده و دو دانشگاه به نامهاینام‌های ''دانشگاه فرماندهی و ستاد نیروی زمینی'' ذیل تابعیت [[نیروی زمینی]] و ''دانشگاه فرماندهی عالی و ستاد مشترک'' در تابعیت [[ستاد مشترک ارتش]] به وجود آمدند.<ref name="سایت دافوس"/>
 
== پس از انقلاب ==
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش