تفاوت میان نسخه‌های «طهران روزگار نو»

جز
←‏خلاصه داستان: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه، replaced: ه ی ← هٔ (6)، می رود ← می‌رود ، می شود ← می‌شود (2)، می ک با ویرایشگر خودکار فارسی
جز (←‏خلاصه داستان: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه، replaced: ها ← ‌ها ، های ← ‌های با ویرایشگر خودکار فارسی)
جز (←‏خلاصه داستان: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه، replaced: ه ی ← هٔ (6)، می رود ← می‌رود ، می شود ← می‌شود (2)، می ک با ویرایشگر خودکار فارسی)
== خلاصه داستان ==
قبل از شهریور ۱۳۲۰، رضاشاه امر به سر شماری می‌کند.
او در تنها سفر خارجی اش (به ترکیه) دریافته که آتاتورک نفوس ترکیه را از همین طریق می داند. شیوه یشیوهٔ سر شماری متفاوت است: همه باید درخانه‌ها باشند تا سرشماری درست از کار در بیاید. عده ای از عوامل نظمیه از این خلوت و قرق بهره می گیرندمی‌گیرند و یک جواهر فروشی را در لاله زار غارت می کنندمی‌کنند. غافل ازاین که قطعه ای از جواهرات عروس خان مظفر درمیان جواهرات سرقت رفته است. خان مظفر رئیس نظمیه را احضار می کندمی‌کند و سر پاس نظمیه چاره یچارهٔ کار رابه مفتش شش انگشتی می سپارد. یافتن جواهر موجب محبوبیت شش انگشتی نزد خان می شودمی‌شود. بااشغال طهران در شهریور 1320 شیرازه ی همهشیرازهٔ یهمهٔ امور از هم می پاشد و مفتش تبدیل به آدم خاصه یخاصهٔ خان مظفر می شودمی‌شود. او درمأموریتی خصوصی به دستگیری مردی می رودمی‌رود که خان مظفر از جوانی به دنبال اوست تا در این زمانه یزمانهٔ آشوب، هم از هنرش بهره بگیرد و هم حساب‌های گذشته را با هم تسویه کنند.[1]
 
== بازیگران ==
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش