تفاوت میان نسخه‌های «لوب پیشانی»

جز
اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه، replaced: های ← ‌های (2)، ه اند ← ه‌اند ، شده است ← شده‌است (2) با ویرایشگر خودکار فارسی
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه، replaced: های ← ‌های (2)، ه اند ← ه‌اند ، شده است ← شده‌است (2) با ویرایشگر خودکار فارسی)
 
محتوای شخصیتی، چاره‌یابی، هیجانات، تمرکز، داوری، سخن گفتن و حرکات ارادی از کارکردهای این لخته از مغز هستند.[http://www.mardoman.com/health/braininj.aspx]
لوب پیشانی بیشترین تعداد نورون هاینورون‌های حساس به دوپامین را داراست .
 
== فرگشت ==
برای سالیان سال تصور می شد که این قسمت از مغز دچار [[فرگشت]] زیادی شده استشده‌است و باعث شده استشده‌است که لوب پیشانی انسان بزرگتر شود و از این رو اعتقاد داشته اندداشته‌اند که انسان اخیر به این علت باهوش تر از پیشینیان خویش است. اما تحقیقات اخیر نشان داده است که این چنین نیست و لوب پیشانی انسان چندان از میمون هایمیمون‌های بزرگ، بزرگتر نیست.
 
== منابع ==
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش