تفاوت میان نسخه‌های «جهانی‌شدن»

جز
اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
'''جهانی شدن''' فرایند کنش متقابل و یکپارچگی مردم، شرکت هاشرکت‌ها و دولت هادولت‌ها در سراسر جهان است. جهانی شدن به علت پیشرفت فناوری و حمل و نقل رشد کرد. افزایش کنش متقابل جهانی، رشد تجارت، ایده هاایده‌ها و فرهنگ بین المللیبین‌المللی را به‌همراه دارد. جهانی شدن بیشتر یک فرایند یکپارچگی و کنش متقابل اقتصادی است که با جنبه هایجنبه‌های فرهنگی و اجتماعی پیوند خورده است. اگرچه درگیری و دیپلماسی همواره بخشی از تاریخ جهانی شدن - به ویژه جهانی شدن مدرن - بوده استبوده‌است.
 
طبق برخی دیدگاه‌های موافق با جهانی شدن، این اتفاق در صورت انسجام می‌تواند سبب گسترش پیوندها و ارتباطات متقابل فراتر از حد [[دولت]]‌ها شود و اهمیت محلات و قومیت‌گرایی را به حداقل برساند.<ref name="ReferenceC" /> یک‌جهانی شدن در حقیقت از پیامدهای [[نوزایی]] تمدن صنعتی و [[انقلاب تکنولوژیک|انقلاب تکنولوژی]] و گسترش [[سرمایه‌داری]] است که در صورت تحقق دور از فساد و نقص می‌تواند به موجب فرایندهای پیچیده، جوامع مدنی را جایگزین دولت‌شهرهای سنتی کرده و در تعاملی برابر به صورتی متوازن باعث توسعه همگانی گردد.<ref>نق به مضمون. ضیائی فر، منیژه، «اجلاس داووس برای جهانی شدن و راهکارهای جهانی شدن اقتصاد ایران»</ref>
جهانی شدن در زبان فارسی معادل «Globalization» در زبان انگلیسی درنظر گرفته شده‌است. در زبان عربی نیز کلمات «العولمة» و «الکوکبة» معادل جهانی شدن یا [[جهان گرایی]] ترجمه شده‌اند که عمدتاً کلمه «العولمة» مورد استفاده قرار می‌گیرد.<ref name="ReferenceA">الحمادی، عبدالله، «ما و مظاهر جهانی شدن»</ref>
 
در رابطه با ارائه تعریفی جامع و مانع از پدیدهٔ جهانی شدن میان صاحبنظران و اندیشمندان اجماع نظر حاصل نشده و هر دسته از آنان به تناسب برداشتی که از این پدیده دارند و پیش زمینه‌های ذهنی و ایدئولوژی سیاسی که بدان تعلق دارند تعریف خاصی از این پدیده ارائه داده‌اند. در برخی ازایناز این تعاریف، جنبه اقتصادی جهانی شدن غلبه دارد و در برخی دیگر ابعاد سیاسی، فرهنگی یا ارتباطی آن بیشتر مدنظر قرار می‌گیرد.<ref name="ReferenceB">میر محمدی، داوود، «جهانی شدن، ابعاد و رویکردها»</ref>
 
[[رابرتسون]] جهانی شدن را مفهومی می‌داند که محصول فشرده شدن جهان و تشدید آگاهی جهانی است و فرایندی است که وابستگی متقابل افزایش آگاهی مردم از کیفیت جهان به عنوان یک کلیت یکپارچه در قرن بیست و یکم را بهمراه داشته‌است. پراتسون{{چه کسی؟}} جهانی شدن را پدیده‌ای چند وجهی تعریف کرده‌است به گونه‌ای که به بافت‌های گوناگون کنش اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی، فناوری و محیط زیست راه پیدا کرده‌است.<ref>کیانی، داوود، «فرهنگ جهانی؛ اسطوره یا واقعیت»</ref>
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش