تفاوت میان نسخه‌های «مفاصل بین مهره‌ای پشتی»

جز
اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی
جز (ربات: جایگزینی پیوند جادویی شابک با الگو شابک)
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
 
DorlandsSuf = 12161688 |
}}
'''مفاصل بین مهره‌ای پشتی''' {{به انگلیسی| Posterior intervertebral joints}} یا فاست <ref>Facet joints</ref> یا آپوفیزیال <ref>Apophyseal joints</ref>، مفاصلی هستند که ازطریقاز طریق [[زوائد مفصلی]] بخش [[قوس مهره‌ای]] ایجاد می‌شوند. هر مهره در [[ستون فقرات]] ازطریقاز طریق چهار مفصل فاست به مهره‌های بالایی و پایینی مجاور خود اتصال می‌یابد. حرکات طبیعی ستون مهره‌ها در جهات مختلف، وابسته به سالم بودن مفاصل بین مهره‌ای پشتی (فاست) و [[دیسک بین مهره ای|دیسک‌های بین مهره‌ای]] است.
== ویژگی مفصل فاست ==
'''مفصل فاست''' (آپوفیزیال) یک مفصل حقیقی بوده که دارای کپسول مفصلی، [[غشاء سینوویوم]]، [[غضروف]] و [[رباط (لیگامان)|رباط‌های]] مفصلی است. این مفاصل در نواحی مختلف ستون فقرات به طریقی خاص قرار می‌گیرند، به طوریکه حرکات ستون مهره‌ها ممکن است در یک جهت خاص تسهیل یا محدود گردد.
 
فاست‌ها نسبت به خط افقی در فقرات گردنی با زاویه 45 درجه، در ناحیه پشتی با زوایه 60 درجه و در قسمت کمری با زاویه 90 درجه قرارمی گیرندقرارمی‌گیرند. بنابراین در فقرات گردنی، حرکات در جهات مختلف قابل انجام است. در ناحیه فقرات پشتی، حرکات [[فلکسیون|خم شدن به جلو]] و [[اکستانسیون|راست شدن به عقب]] محدود بوده، ولی خم شدن طرفی ([[لترال فلکشن]]) و چرخش ([[روتاسیون]])قابل انجام است. دامنه حرکتی در ستون فقرات کمری در جهت خم و راست شدن به جلو و عقب آسان تر صورت می‌گیرد، ولی حرکات چرخشی و خم شدن طرفی محدود می‌گردد.
 
== آسیب مفصل فاست ==
باتوجه به اینکه مفصل فاست یک مفصل حقیقی و سینوویال است، بنابراین همانند هر مفصل سینوویال دیگر ممکن است دچار پدیده تخریبی یا التهابی گردد. ضایعه در این مفاصل به علت وجود عناصر حساسی چون پرده سینوویوم، رباط هایرباط‌های اطراف مفصل و کپسول مفصلی منجربه درد و محدویت حرکتی در ستون فقرات می گردد. ازطرفی هرگونه اشکال در حرکات مفاصل فاست، عملکرد طبیعی دیسک هایدیسک‌های بین مهره ای را نیز مختل می کندمی‌کند.
 
گاهی اختلال عملکرد در مفاصل بین مهره ای پشتی (فاست ها) به علت یک بیماری التهابی بوده، که با ایجاد درد و محدودیت حرکتی در ستون مهره هامهره‌ها همراه می گردد. شایع ترینشایع‌ترین نوع بیماری که با گرفتاری این مفاصل مشخص می شود،می‌شود، در ارتباط با [[اسپوندیلیت آنکیلوزان]] است.<ref>هاشمی کهن زاد، شهریار. ص 182</ref>
 
== پانویس ==
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش