باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| رئیس = [[سرتیپ دوم]] ستاد علی اوجاقی
| هیئت امنا =
| معاون آموزشی = [[سرهنگ]] توپخانه ستاد عباس غلامی
| معاون پژوهشی = [[سرهنگ]] حمید رضا سهیلی
| معاون دانشجویی =
۲

ویرایش