تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه افسری امام علی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
| رئیس = [[سرتیپ دوم]] ستاد علی اوجاقی
| هیئت امنا =
| معاون اداری = [[ سرهنگ ستاد اکبر نیازی
| معاون آموزشی = [[سرهنگ]] توپخانه ستاد عباس غلامی
| معاون پژوهشی = [[سرهنگ]] حمید رضا سهیلی
۲

ویرایش