باز کردن منو اصلی

تغییرات

افزودن الگو
{{پانویس}}
{{دایره پنجم‌ها}}
{{کلید (تونالیته)}}
{{اصطلاحات موسیقی}}