تفاوت میان نسخه‌های «آل بویه»

افزودن مطلب و اصلاح مطالب
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
(افزودن مطلب و اصلاح مطالب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
|national_anthem =
|common_languages =[[عربی]] (رسمی) و [[پارسی]] و [[گیلکی ]]
|religion = [[اسلام و مذهب شیعه]]
|currency =
|leader1 = [[عمادالدوله علی]]
۱۵

ویرایش