تفاوت میان نسخه‌های «دو دیز مینور»

جز
ربات ردهٔ همسنگ (۳۰.۱) +مرتب+تمیز (۱۴.۹ core): + رده:کلید (تونالیته)
جز (←‏تعریف: اصلاح پیوند)
جز (ربات ردهٔ همسنگ (۳۰.۱) +مرتب+تمیز (۱۴.۹ core): + رده:کلید (تونالیته))
* نت های گام '''دو دیز مینور طبیعی''' به ترتیب عبارتند از : [[دو دیز]]، [[ر دیز]]، [[می (نت موسیقی)|می]]، [[فا دیز]]، [[سل دیز]]، [[لا (نت موسیقی)|لا]]، [[سی (نت موسیقی)|سی]].
 
: <score vorbis="1" lang="lilypond">\relative c' {
\clef treble \key cis \minor \time 7/4 \hide Staff.TimeSignature cis4^\markup "دو دیز مینور طبیعی" dis e fis gis a b cis b a gis fis e dis cis2
\clef bass \key cis \minor
}</score>
* در گام '''دو دیز مینور هماهنگ''' (یا دو دیز مینور هارمونیک)، نت «سی» نیم پرده [[گام کروماتیک|کروماتیک]] به بالا تغییر می کند.
: <score vorbis="1" lang="lilypond">\relative c' {
\clef treble \key cis \minor \time 7/4 \hide Staff.TimeSignature cis4^\markup "دو دیز مینور هارمونیک" dis e fis gis a bis cis bis a gis fis e dis cis2
}</score>
* در صورتی که درجات ششم و هفتم در حالت بالا رونده نیم پرده کروماتیک به بالا تغییر کند و در حالت پایین رونده به حالت اصلی خود برگردد، '''دو دیز مینور نغمگی''' (یا دو دیز مینور ملودیک) است.
: <score vorbis="1" lang="lilypond">\relative c' {
\clef treble \key cis \minor \time 7/4 \hide Staff.TimeSignature cis4^\markup "دو دیز مینور ملودیک" dis e fis gis ais bis cis b! a! gis fis e dis cis2
}</score>
[[رده:آثار در دو دیز مینور]]
[[رده:تنالیته‌ها]]
[[رده:کلید (تونالیته)]]
[[رده:گام‌های مینور]]
۴٬۱۴۵٬۱۶۷

ویرایش