تفاوت میان نسخه‌های «سازمان تجارت جهانی»

(شیوه حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی)
بنا بر گزارشی در قوس ۱۳۹۴، مار کیت صد و شصت و دو کشور جهان پس‌ازاین به روی افغانستان بازخواهد بود. از همسایه‌های افغانستان، تاجیکستان، پاکستان و چین نیز «عضویت دائمی» سازمان تجارت جهانی را دارا هستند. به گفته مقام‌های افغانستان، مشکلات ترانزیتی با برخی کشورها در نتیجه عضویت افغانستان در WTO حل خواهد شد. وزیر تجارت و صنایع افغانستان در این رابطه گفت:<ref>{{یادکرد وب | عنوان=افغانستان عضو دایمی سازمان تجارت جهانی شد | وب‌گاه=دری نیوز | پیوند=http://www.darinews.com/افغانستان-عضو-دایمی-سازمان-تجارت-جهان/ | کد زبان=fa | تاریخ بازبینی=2015-12-19}}</ref> {{نقل‌قول| «هدف اصلی روی ایجاد سهولت‌هاست تا ما قوانین خود را به شکلی اصلاح و عیار بسازیم که مطابق شرایط WTO یا مطابق تجربه‌ها در کشورهای جهان است. این ما را کمک می‌کند زیراکسانی که بخواهند در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند، بدون اینکه فکر کنند، می‌آیند و در افغانستان سرمایه‌گذاری می‌کنند زیرا قوانین ما در چهارچوب قوانین تجارت جهانی قرار دارد.»}}
 
== '''حل و فصل اختلافات در نظام سازمان تجارت جهانی''' ==
از اصول بنیادی سازمان تجارت جهانی، حل و فصل اختلافات از طریق مشاوره و تبادل نظر، به جای رسیدگی‌های ترافعی و قضایی است. موضوع اختلافات بین اعضای سازمان، معمولاً ناشی از تخلف از ترتیبات حل و فصل یا کاهش تعرفه‌ها است، که چون همه‌یهمهٔ کشورهای عضو از آن متضرر می‌شوند، بنابراین حل و فصل آن از طریق مشارکت همگانی را ایجاب می‌نماید. نظام حل و فصل اختلاف در سازمان، مشتمل بر چهار مرحله است:
 
در مرحله‌یمرحلهٔ اول، در صورت بروز اختلاف بین اعضای سازمان، کشور مربوط درخواست مشورت می‌کند و سایر کشورهای عضو، باید ظرف ده روز وارد شور شوند و با حسن نیت، ظرف سی روز در خصوص موضوع اظهار نظر نمایند. اگر از مشورت جویی از اعضا نتیجه‌ای حاصل نشود یا عضو متخلف (کشور خاطی) جوابی ندهد یا در روند مشورت‌ها مشارکت نکند، در مرحله‌یمرحلهٔ دوم، کشور متقاضی (شاکی)، می‌تواند درخواست کند که هیأتهیئت رسیدگی تشکیل شود. این درخواست، معمولامعمولاً پذیرفته می‌شود، مگر این که شورای عمومی به اتفاق آرا، آن را لازم نداند. هیأت‌هایهیئت‌های رسیدگی، سه عضو دارند که متخصّص در موضوع اختلاف (کالای مربوط) می‌باشند، اما هیچ یکهیچ‌یک از آن‌ها به صورت نماینده‌ینمایندهٔ طرفین، عمل نمی‌کنند و استقلال عمل دارند. هیأتهیئت رسیدگی، پس از بررسی موضوع، به ویژه بررسی واقعیات گزارشی تهیه می‌کند و به رکن حل اختلاف تسلیم می‌نماید. در مرحله‌یمرحلهٔ سوم، چنانچه گزارش هیأتهیئت مورد اعتراض باشد، می‌توان از آن استیناف خواست که به [[{{پم|رکن استیناف]] (|Appellate Body)}} ارجاع می‌شود. رکن استیناف، متشکل از هفت نفر است که در مسائل تجارت بین‌الملل، صاحب‌نظر می‌باشند و سه نفر از آنها با قید قرعه انتخاب می‌شوند. رکن استیناف، بیشتر به جنبه‌ هایجنبه‌های حقوقی موضوع می‌پردازد و باید ظرف 90۹۰ روز، نظر خود را بدهد تا در رکن حل اختلاف مطرح شود. رعایت و اجرای تصمیم رکن استیناف، زمان بندیزمان‌بندی پیچیده‌ای دارد که رکن حل اختلاف بر آن نظارت می‌کند. هرگاه کشور خاطی، تصمیم مذکور را اجرا نکند، رکن حل اختلاف؛ یعنی شورای عمومی، می‌تواند ضمانت‌های اجراهایی را به صورت مجازات، علیه او وضع و اعمال کند که عبارت است از: محرومیت بعضی از ترتیبات داخل [[گات]]، تعلیق امتیازات تعرفه‌ای یا سایر تعهّدات عضو زیان دیده یا اجازه‌یاجازهٔ اقدامات تلافی‌تلافی آمیز علیه کشور خاطی که این روند در واقع مرحله‌یمرحلهٔ چهارم نظام حل و فصل اختلاف در [[گات]] به شماربه‌شمار می‌رود. البتّه تصمیم گیریتصمیم‌گیری در شورای عمومی، محتاج اتفاق آرا است که خود، در جهت تأمین چند جانبه ماندن گات می‌باشد.<ref name=":1" />
 
ترتیبات فوق، خلاصه‌یخلاصهٔ نظام حلّ اختلاف در گات است. البتّه اگر طرفین اختلاف توافق نمایند، می‌توانند به سایر طرق حلّ اختلاف، مانند داوری نیز رجوع کنند.
 
ترتیبات فوق، خلاصه‌ی نظام حلّ اختلاف در گات است. البتّه اگر طرفین اختلاف توافق نمایند، می‌توانند به سایر طرق حلّ اختلاف، مانند داوری نیز رجوع کنند.
== جستارهای وابسته ==
* [[نهادهای اقتصاد جهانی]]