باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| profession =
|cabinet =
| religion = [[اسلام]]، [[سنیشیعه]]
|signature =
|awards =
کاربر گمنام