باز کردن منو اصلی

تغییرات

تصحیح
== ستارگانی که به زودی ابرنواختر خواهند شد ==
{{نوشتار اصلی|فهرست ستارگان نامزد ابرنواختر}}
[[ابط الجوزا|ابطالجوزا]] در فاصله ۶۴۰ سال نوری و [[قلب عقرب]] در فاصله ۶۰۳ سال نوری از مشهورترین ستارگانی هستند که به زودی تبدیل به ابرنواختر خواهند شد. این اتفاق ممکن است همین امشب یا صد هزار سال آینده بیفتد و در صورت وقوع این اتفاق نور آن‌ها در شب قابل مقایسه با ماه شب چهارده خواهد بود.
 
== منابع ==
کاربر گمنام