تفاوت میان نسخه‌های «قانون اساسی مشروطه»

جز
←‏نظامنامه قانون اساسی مشروطه: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی
جز
جز (←‏نظامنامه قانون اساسی مشروطه: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
محل صحه همایونی امضاء ولیعهد و امضاء مشیرالدوله
 
طبق اصل الحاقی به متمم قانون اساسی درسالدر سال ۱۳۳۶ مجلس واحد از مجلس سنا و شورای ملی تشکیل و اصول چهار و پنج و شش و هفت قانون اساسی و تفسیر مربوط به اصل هفتم و اصل هشتم قانون اساسی و اصل چهل و نه متمم قانون اساسی را اصلاح نمود و در اصل پنجم اصلاح شده مدت دوره انتخابیه چهار سال تعیین گردیده‌است.
 
=== متمم قانون اساسی مشروطه ===
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش