باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== اندیشه‌ها و افکار نوین ==
آخوند خراسانی از لحاظ لزوم پرداختن به اندیشه‌های نوین و افکار جدید دانشمندی پیش رو در میان روحانیون به شمار می‌رود. وی تأکید داشت که برای جبران عقب ماندگی ممالک اسلامی باید علوم نوین و فنون جدید رواج یابد و نهادهای لازم تمدنی ایجاد شود. شیوه‌های فراگیری دانش توسط [[کودکان]] را در مکاتب و مدارس اصلاح نمود و انواع مورد نیاز زبان خارجه فرا گرفته شود. وی در زمینه اقتصاد نیز بر اقتصاد داخلی و تقویت آن اهمیت می‌داد و [[شرکت اسلامیه]] را با شدت تمام تأیید نمود. به علاوه از دید مرحوم آخوند خراسانی، کشور نباید حالت بسته داشته باشد و افکار گوناگون مطرح شوند. وی همچنین می‌گفت که در قبال مراودات متقابل سیاسی اجتماعی بین کشورهای مختلف روابط دوستانه برقرار گردد. او برای دفع مشکلات ایران با امپراتور [[روس]] نامه نگاری داشته و حتی در زمانی برای دفاع از حق مظلومان استبداد زده ایران شکایتی به [[دادگاه لاهه]] هلند ارسال می‌دارد. در رابطه با اتحاد مذاهب نیز می‌توان وی را در جهاتی حتی برتر از [[سید جمال الدین اسدآبادی]] برشمرد. پاره‌ای از اقدامات وی در این زمینه را [[جرجی زیدان]] مسیحی در [[مجله الهلال]] آورده است.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://arz.wikipedia.org/wiki/محمد_کاظم_الخراسانی |عنوان= | ناشر = |تاریخ = |تاریخ بازبینی=}}</ref>
 
== اندیشه‌های اقتصادی ==
کاربر گمنام