تفاوت میان نسخه‌های «فلسفه ذهن»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
 
== کیفیات ذهنی یا پدیداری ==
[[کیفیات ذهنی]] همان‌طور که از نامش پیدا است، کیفیت تجربه کردن حالات ذهنی است. به این کیفیات، احساس خام (raw feel) هم می‌گویند. بعضی از فیلسوفان ذهنذهن، کیفیات ذهنی را مقوم همه حالات ذهنی می‌دانند و معتقدند تجربهٔ همهٔ حالات ذهنی با این کیفیت همراه است. کیفیتی که صاحب تجربه می‌داند چیست اما نمی‌تواند آن را توصیف کند. مقالهٔ معروف [[تامس نیگل]] «خفاش بودن چه کیفیتی دارد؟» بر این دیدگاه تأکید می‌کند. اما فیلسوفانی مثل [[دنیل دنت]] اساساً کیفیات را حذف می‌کنند. [[دیوید چالمرز]] با توجه به مشکل کیفیات ذهنی به دوگانه‌انگاری وصفی گرایش دارد.{{نیازمند منبع}}
 
== حیث التفاتی ==