باز کردن منو اصلی

تغییرات

۴ بایت اضافه‌شده ،  ۱۱ ماه پیش
برای رویدادها، حالات یا فرایندهای ذهنی دارای کارکرد می‌توان به دیدن اینکه در بسته‌است یا اعتقاد به اینکه شما در حال تعقیب شدن هستید، مثال زد. آنچه به‌طور محوری موجب تمایز حالات، رویدادها یا فرایندهای محتوامند است این است که دارای ارجاع به متعلق می‌باشند.{{نیازمند منبع}}
 
این ویژگی جنسی و عام دارای زیرشاخه‌های بسیاری است. این ویژگی محتوا را به محتواهای مفهوم‌سازی‌شده محدود نمی‌سازد و محتواهای ساخته شده از حواس [[فرگه]] و نیز محتواهای [[راسل|راسلی]] ساخته شده از متعلقات و خصوصیات را دربرمی‌گیرد. مطابق این ویژگی عام هنوز این احتمال باقی است که حالات ناآگاه همانند حالات آگاه دارای محتوا باشند. همچنین حالات شناحته شده توسط روان‌شناسی محاسبه‌ای-تجربه‌ای می‌توانند دارای محتوا باشند. فهم درست فلسفی از این مفهوم کلی محتوا نه تنها برای فلسفهٔ ذهن و روان‌شناسی اساسی است بلکه برای نظریهٔ معرفت و [[متافیزیک]] نیز دارای اهمیت است.{{نیازمند منبع}}
 
== هوش مصنوعی ==