تفاوت میان نسخه‌های «مهندسی مکاترونیک»

جز
(خنثی‌سازی ۲ ویرایش 24680472 توسط Amidmohammad (بحث): لطفاً ویرایش‌های خود را با ذکر منبع بیفزایید)
مهندسی اتومبیل، در طرح زیرسیستم‌ها از قبیل سیستم‌های ترمزگیری ضدقفل.
مهندسی کامپیوتر، در طرح مکانیزم‌هایی مانند راه‌اندازهای کامپیوتری.سیستم‌های نظامی
 
مکاترونیک می تواند روی مدیریت پروژه هایی که بین رشته‌ای هستند و آگاهی از کلیت رشته‌هایی مانند مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر و مهندسی مکانیک لازم است، را به عهده بگیرد. لذا در مهندسی طراحی، تولید و یا تعمیر یک ربات مدیریت و نظارت می تواند به عهده یک مهندس مکاترونیک باشد. چون از سینماتیک و دینامیک ربات آگاهی دارد و می تواند نکات تخصصی مورد نیاز را در بخش مکانیک تا کوپل درست به شفت موتور درک کرده و اگر هم خود نتواند با زبان مشترک از یک مهندس مکانیک دریافت کند. به همین طریق می تواند اداره و کنترل مکان و دور یک موتور الکتریکی را به خاطر تسلط به مهندسی برق، مهندسی الکترونیک و مهندسی کنترل، نظارت و پیگری کند. اگر این ربات بخواهد هوشمند و با قابلیت برنامه ریزی کار کند، مهارت های و آگاهی مهندس مکاترونیک از مهندسی کامپیوتر به کمک او می آید. ولی بدیهی است برای کارکرد بهینه این ربات باید در هرکدام از تخصص های یاد شده متخصص آن رشته فعالیت کند. اما مهندس مکاترونیک می تواند طراحی یا رهبری تولید را به عهده بگیرد.
 
== سابقه مکاترونیک در ایران ==
۲

ویرایش