تفاوت میان نسخه‌های «ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی»

جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
* شناسایی عراق به عنوان آغاز کنندهٔ جنگ
* [[فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی]] و پایان [[جنگ سرد]]
* حضور در رژیم حقوقی دریای خزر و ابراز رضایت نسبت به تسهیم دریای خزر به صورت 20% برای هریک از کشورهای حاشیه ای این دریاچه در صورتیکه این کشورهای حاشیه ای همگی نسبت به وجود سهم 50 درصدی برای ایران رضایت داشتند و این رضایت ایران نسبت به گذشت از حق خود را برای خودشان موهبت الهی دانستند.
 
== هیئت دولت ==
۸۹

ویرایش