باز کردن منو اصلی

تغییرات

خنثی‌سازی ویرایش 24541183 توسط Soheil lambo (بحث) جام تخت جمشید ادامه جام منطقه‌ای نبوده
| بیشترین تعداد تماشاگر =
| کم‌ترین تعداد تماشاگر =
| فصل قبل =[[جام منطقه ای ۱۳۵۰]]
| فصل بعد = [[جام تخت جمشید ۱۳۵۳|۱۳۵۳]]
}}