باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۱۰ ماه پیش
در لفظ محاوره دری که در افغانستان رایج است ، خنج به معنی خط کشیدن نیز هست، خنج کردن خط کردن را گویند که خانقاه همان خنج گاه است و خطی دایره واری بود که دراویش جهت چله نشینی به دور خویش می کشیدند و چهل روز از آن خارج نمی شدند و اندک اندک این مکان خنج شده که دراویش متعدد در یک مکان جهت چله نشینی استفاده می کردند به خنجگاه تغییر نام داده و مبدل به خانقاه شده است.[[پرونده:Imam Oza'i Zawiya-زاوية الإمام الأوزاعي.jpg|300px|بندانگشتی|زاویهٔ امام اوزاعی، [[بیروت]].]]
[[پرونده:Imam Oza'i Zawiya-زاوية الإمام الأوزاعي.jpg|300px|بندانگشتی|زاویهٔ امام اوزاعی، [[بیروت]].]]
[[پرونده:Madreseh honar esfahan.jpg|بندانگشتی|نمونه‌ای از یک خانگاه سده میانه‌ای ،[[اصفهان]]، [[ایران]]]]
[[پرونده:Haruniyeh.JPG|بندانگشتی|بقعهٔ هارونیه در توس (خانقاه دوره ایلخانی)]]
کاربر گمنام