تفاوت میان نسخه‌های «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|سازمان زیردست۵ = [[سازمان بهزیستی]]
|سازمان زیردست۶ = [[سازمان بیمهٔ خدمات درمانی]]
|سازمان زیردست۷ = [[بانک توسعهٔتوسعه تعاون]]
|سازمان زیردست۸ = [[مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار]]
|سازمان زیردست۹ = [[صندوق بازنشستگی کشور]]