آژانس حفاظت نیروی پنتاگون: تفاوت میان نسخه‌ها

تصحیح و ویرایش
(تصحیح و ویرایش)
(تصحیح و ویرایش)
 
== انتصاب مدیران ۲۰۰۶–۲۰۱۶ ==
در اواخر سال ۲۰۱۶ جاناتان کوفر بعنوان سومین مدیر آژانس حفاظت نیروهای پنتاگون منصوب شد. این انتصاب در حالی بود که استیون ای کلوریکالوری مدیر آژانس حفاظت نیروهای پنتاگون، که یک منصب ارشد سرویس اجرایی در دفتر مدیرکل اداری و مدیریت بود، بازنشسته گردید. قبل از آخرین انتصاب او، کالوری(Calvery) بعنوان مدیر اعمال قانون و امنیت در [[وزارت داخله]] خدمت می‌کرد. کالوری از [[دانشگاه مریلند]] با [[مدرک لیسانس]] در رشته [[مدیریت بازرگانی]] فارغ‌التحصیل گردید.
 
در اول می ۲۰۰۶، کالوری بعنوان مدیر آژانس حفاظت نیروهای پنتاگون برگزیده شد. وی مسئولیت داشت تا خدمات فراگیری را جهت حفاظت از مردم، امکانات، زیرساخت‌ها و سایر منابع متعلق به محدوده پنتاگون و مایملک وزارت دفاع در منطقه نشنال کاپیتال ارائه دهد. با چنین حیطه عملی، وی اختیارات وزارت دفاع را بر اساس قانون 2674U.S.C نسبت به نیروی حفاظت، امنیت و نیروهای اجرای قانون بکار گرفت. او افسر اصلی ارتباط وزارت دفاع با دولت و مقامات محلی بود و بطور مستقیم با مجموعه‌های وزارت دفاع و سایر قسمت‌ها و آژانس‌های اجرایی در انجام مسئولیت‌ها و وظایف تعیین شده مراوده داشت.