باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
رایج‌ترین رده [[دی‌ان‌ای میتوکندریایی]] در ایران، موسوم به U3b3، محدود به جمعیت‌های ساکن ایران و قفقاز است، در حالی که زیرخوشه U3b1a با کل ناحیه خاورمیانه مشترک است. <ref name="plosone.org">{{cite web|url=http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0080673|title=Complete Mitochondrial DNA Diversity in Iranians|accessdate=2 January 2015}}</ref>
 
بر اساس پژوهشی که در قالب پایان نامه دکترا در پژوهشگاه ملی مهدسی ژنتیک و زیست فناوری انجام گرفته است، سهم هاپلوگروپ منتسب به اقوام آریایی در کل جمعیت ایران ده و دو دهم درصد بدست آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب |نام خانوادگی= لشگری|نام= زهرا|کتاب= بررسی تنوع ژنتیکی کروموزوم Y در جمعیت ایران| ناشر= پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری|سال= ۱۳۸۹|مکان= |شابک=}}</ref>
 
=== مردم گیلان و مازندران ===
کاربر گمنام