تفاوت میان نسخه‌های «اختلال شخصیت مرزی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر حذف یادکرد دارای نام
 
== تشخیص افتراقی ==
افتراق بیماران مرزی از اسکیزوفرنبیماران‌ بردو این اساس ممکن است که در بیماران مرزی، حملات روان‌پریشی، اختلال فکر،قطبی یا سایر علایم کلاسیک اسکیزوفرنی، هیچ وقت به مدت طولانی وجود ندارد. بیمارانافراد دچار اختلال شخصیتپس اسکیزوتایپیاز نیزسانحه نحوهمیتواند تفکریدشوار بسیار منحصر به فرد، افکاری عجیب، و افکار مکرر انتساب به خود دارند. مشخصه بیماران مبتلا به اختلال شخصیت پارانوئید، وجود شکاکیت مفرط استباشد. بیماران دچار اختلال شخصیت مرزی عموماً احساس مزمنسردرگمی پوچی و حمله‌های کم دوام روان‌پریشی دارند؛میکنند؛ تکانشی عمل می‌کنند و توقع روابطی غیر متعارف دارند؛ ممکن است خودزنی کنند و دست به خودکشی‌هایی فریبکارانه بزننددارند.<ref name="kaplan2">{{پک|هارولد کاپلان و بنیامین سادوک||ک = چکیده روانپزشکی بالینی|ج= دو|ص = ۴۲۲}}</ref>
 
== سیر و پیش آگهی ==
۱۴

ویرایش