تفاوت میان نسخه‌های «زیست‌شناسی مولکولی»

افزودن پیوند و کمی ویرایش
(اصلاح ویرایشی و فاصله)
(افزودن پیوند و کمی ویرایش)
در حالی که زیست‌شناسی مولکولی در دهه ۱۹۳۰ پایه‌گذاری شد اصطلاح زیست‌شناسی مولکولی به وسیله '''Warren Weaver''' در سال ۱۹۳۸ ابداع گردید. او معتقد بود که زیست‌شناسی به دلیل پیشرفت‌های اخیر در زمینه‌هایی همچون کریستالوگرافی اشعهٔ X در حال رسیدن به مرحلهٔ مهمی از تغییرات می‌باشد.<ref>2. Weaver, Warren (6 November 1970). "Molecular Biology: Origin of the Term". Science. pp. 581–582. doi:10.1126/science.170.3958.581-a. Retrieved 31 December 2016.</ref><ref>3. Bynum, William (1 February 1999). "A History of Molecular Biology". Nature Medicine. 5 (2): 140–140. doi:10.1038/5498. ISSN 1078-8956. Retrieved 31 December 2016.subscription required</ref>
 
تحقیقات بالینی و درمان‌های پزشکی که بر پایهٔ زیست‌شناسی مولکولی هستند تا حدودی به وسیله ی ژن درمانی پوشش داده شده‌اند. در حال حاضر، استفاده از زیست‌شناسی مولکولی یا روش‌ها و ابزارهای زیست‌شناسی سلولی مولکولی در پزشکی به عنوان پزشکی مولکولی شناخته می‌شود. همچنین زیست‌شناسی مولکولی نقش مهمی در درک شکل‌گیری، فعالیت و تنظیم قسمت‌های مختلف یک سلول ایفا می‌کند که می‌تواند برای تعیین دقیق اهداف داروهای جدید، تشخیص بیماری‌ها و درک فیزیولوژی سلول مورد استفاده قرار گیرد.
 
== ارتباط با دیگر علوم زیستیِ در سطح مولکولی ==
اگرچه، محققین در این حوزه از تکنیک‌های ذاتاً مختص به زیست‌شناسی مولکولی بهره می‌برند، امروزه، این تکنیک‌ها را بطور روزافزونی با روشهاروش‌ها و طرحهایطرح‌های علوم ژنتیک و [[بیوشیمی]] ترکیب می‌نمایندمی‌کند. از آنجا که هیچ مرز تعریف‌شده و مشخصی بین این مباحث وجود ندارد، آنچه که در ادامه می‌آید، تنها یک دیدگاه ازمیان الگوهای قابل تصور برای ارتباط بین مباحث فوق است.
* ''بیوشیمی'' مطالعهٔ مواد شیمیائی و فرایندهای حیاتی است که در موجودات زنده رخ می‌دهد. تمرکز تحقیقات بیوشیمی‌دان‌ها بر نقش، عملکرد، و ساختار [[مولکولهای زیستی]] است.
بسیاری از داده‌های زیست‌شناسی مولکولی کمی می‌باشند و به تازگی کارهای زیادی در رابطه با ارتباط زیست‌شناسی مولکولی با علم کامپیوتر در [[بیوانفورماتیک]] و [[آمار زیستی]] انجام گرفته‌است. در اوایل دهه ۲۰۰۰ مطالعه ساختار و عملکرد [[ژن]] و [[ژنتیک مولکولی]]، در میان برجسته‌ترین زیر رشته‌های زیست‌شناسی مولکولی بوده‌است.
 
بسیاری از گرایش‌های زیست‌شناسی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر روی مولکول متمرکز هستند. ارتباطات ماکرومولکول‌ها در [[زیست‌شناسی تکوینی]] و [[زیست‌شناسی سلولی]] مورد مطالعه قرار می‌گیرند و در گرایش‌های زیست‌شناسی تکاملی مانند [[ژنتیک جمعیت]] و فیلوژنتیک به منظور استنباط ویژگی‌های تاریخی جمعیت یا گونه از تکنیک‌های مولکولی استفاده می‌شود.
ارتباط این علم با [[داروسازی]] و [[شیمی الی]] به گونه ای گسترده‌است.
 
[[File:زیست شناسی مولکولی.png|thumb|ارتباط زیست‌شناسی مولکولی با دیگر علوم زیستی]]