تفاوت میان نسخه‌های «شرک (دین)»

جز
←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: ازمسیحیان⟸از مسیحیان، انبیاو⟸انبیا و، اولیائی⟸اولیایی، درخلقت⟸در خلقت، رانیزسهیم⟸را نیز سهیم، راچون⟸را چون، می‌دانندهمچنین⟸می‌دانند همچنین، وزردشتیان⟸و زردشتیان، یااشیاءدیگری⟸یا اشیاء دیگری
جز (ربات ردهٔ همسنگ (۳۰.۱) +مرتب (۱۴.۹ core): + رده:بت‌پرستی)
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: ازمسیحیان⟸از مسیحیان، انبیاو⟸انبیا و، اولیائی⟸اولیایی، درخلقت⟸در خلقت، رانیزسهیم⟸را نیز سهیم، راچون⟸را چون، می‌دانندهمچنین⟸می‌دانند همچنین، وزردشتیان⟸و زردشتیان، یااشیاءدیگری⟸یا اشیاء دیگری)
«در آن زمان همه آنان را جمع می‌کنیم، پس به آنانی که شریکی قائل شده‌اند می‌گوییم شما و شریکانتان مکان یابید. سپس میانشان جدایی می‌افکنیم و شریکان آنها گویند شما ما را عبادت نمی‌کردید. * شهادت الله بین ما و شما کافی است که ما از عبادت شما آگاه نبوده‌ایم.» (۲۸-۱۰:۲۹)
 
«بگو کیست پروردگار آسمان‌ها و زمین؟ بگو الله، بگو غیر از او برای خود اولیائیاولیایی برگزیده‌اید که قادر نیستند سود و زیانی به حال خود داشته باشند؟ بگو آیا کور و بینا مثل هم اند، یا تاریکی و روشنایی؟ آیا شریکانی که برای الله قائل شده‌اند، چیزی شبیه آنچه او خلق کرده، آفریده‌اند که اینان درباره آفرینش به اشتباه افتاده‌اند؟ بگو الله خالق همه چیز است و اوست یگانه قهار.» (۱۳:۱۶)
 
«و چون آنان که شریکانی قائل شده‌اند، شریکان خود را ببینند، گویند پروردگار ما اینان شریکانی اند که در کنار تو فرا می‌خواندیم. آنان در جواب پاسخ می‌دهند که شما دروغ می‌گویید.» (۱۶:۸۶)
«زمانی همه آنان را جمع می‌کنیم، سپس به آنان که شریکی قائل شده‌اند می‌گوییم، کجایند شریکانی که نزد خود می‌پنداشتید؟ * پاسخ و عذر آنان چیزی نیست جز اینکه گویند به الله سوگند ما مشرک نبوده‌ایم. * ببین که چگونه به خود دروغ می‌گویند. آنچه افترا می‌بستند از آنها دور و گم شده‌اند.» (۲۴-۶:۲۲)
 
«زمانی همه و آنچه جز الله می‌پرستیدند را جمع می‌کنیم؛ پس می‌گوید آیا شما این بندگان مرا گمراه کردید یا خود آنها راه را گم کردند؟ * گویند ستودن برازنده توست. ما خود را جایز نمی‌بینیم که جز تو اولیائیاولیایی برگزیده باشیم، اما تو آنان و پدرانشان را برخوردار ساختی در نتیجه ذکر را فراموش کردند و مردمی نابکار شدند.» (۱۸-۲۵:۱۷)
 
«زمانی که آنان را ندا می‌دهد و گوید کجایند شریکانی که برای من می‌پنداشتید؟ * آنان که مستحق مجازات‌اند گویند پروردگار ما، اینان کسانی‌اند که ما گمراه کرده‌ایم، گمراه‌شان کرده‌ایم چون خود گمراه شده بودیم. از اینان بیزاری می‌جوییم و به تو روی می‌آوریم. آنان ما را نمی‌پرستیدند.» (۶۳-۲۸:۶۲)
== شرک در قرآن ==
{{منابع اولیه}}
کسانیکه علاوه بر الله اشخاص یااشیاءدیگرییا اشیاء دیگری را نیز سهیم رانیزسهیمدر درخلقتخلقت می‌دانند و یابرای خداوند همسر فرزند یا شریک قائلند مانند بخشی ازمسیحیاناز مسیحیان و یهودیان وزردشتیانو زردشتیان که هریک مسیح عزیر را فرزند خدا دانسته یا شر راچونرا چون خیر مخلوق ازلی می‌دانندهمچنینمی‌دانند همچنین مشرکان زمان محمد.<ref>105انبیاو 12لقمان و51و116نساء</ref>
 
== منابع ==