باز کردن منو اصلی

تغییرات

{{بدون منبع}}
{{اسلام}}
در [[اسلام]] '''شرک''' در برابر [[توحید (اسلام)|توحید]] قرار دارد و مفهوم آن اعتقاد داشتن به [[چندخدایی]] (وجود چند خدا) یا فرض نمودن شریک برای خداست. ''شِرک'' [[واژه]]‌ای [[عربی]] است که از سه حرف ش‌رک به معنی شریک بودن تشکیل شده است. شرک تنها گناه نابخشودنی در [[قرآن]] عنوان شده است: