جبرگرایی: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن نام انگلیسی این نظریه فلسفی، و ویرایش جزئی و افزودن یک تعریف جدید بر اساس ویکی پدیای انگلیسی همین صفحه
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با استفاده از AWB)
(افزودن نام انگلیسی این نظریه فلسفی، و ویرایش جزئی و افزودن یک تعریف جدید بر اساس ویکی پدیای انگلیسی همین صفحه)
{{بهبود منبع|تاریخ=مه ۲۰۱۶}}
{{یقین}}
'''جبرگرایی'''، '''تقدیرگرایی'''،تعیین‌گرایی '''دترمینیسمیا دترمنیسم''' یا(به انگلیسی: '''تعین‌گراییDeterminism''') یک موضوعنظریه [[فلسفه|فلسفی]] است که بر طبق آن هر رویدادی از جمله شناخت،رفتار رفتار، تصمیماتها و کنش‌هایکنش های آدمیانسان، به صورت عِلّی (علت و معلول) بدست زنجیرهٔ پیوسته‌ای از رخدادهای پیشین به طور کامل تعیین شده‌است. جبرگرایی را به شکلعبارت دیگری نیز می‌توان تعریف نمود: فرضیه‌ای کهدیگر بر طبقاساس آنجبرگرایی، درسیستم هرجهان لحظهدارای یکنظمی و تنها یک آیندهٔ فیزیکیِ ممکنعِلّی و شدنیجبری وجودمی دارد. در نتیجهٔ جدال‌های تاریخی بیشماریباشد که برسرانجام سرآن مسئلهٔتنها جبرگراییبه صورت گرفته‌است، دیدگاه‌های فلسفی گوناگونییک درنتیجه اینواحد بارهمنتهی وجودخواهد داردشد.
 
جبرگرایی معمولاً در مقابل [[اراده آزاد]] و مسئولیت اخلاقی قرار دارد.
۳۳

ویرایش