تفاوت میان نسخه‌های «شیرزاد حسن»

# حصار و سگهای پدرم،<ref>حصار و سگهای پدرم، کریم مجاور، رضا (مترجم). نشر افراز؛ تهران ۱۳۹۵</ref> مترجم: رضا کریم مجاور
# حصار و سگهای پدرم،<ref>حصار و سگهای پدرم. حلبچه‌ای، مریوان. نشر چشمه؛ تهران۱۳۸۲</ref> مترجم: [[مریوان حلبچه‌ای]]
#خانه عنکبوت،<ref>خانه عنکبوت.حسین‌پور،آکو.نشر کوله‌پشتی؛تهران۱۳۹۵</ref>مترجم:[[آکو حسین‌پور]]<ref>{{http://www.qoqnoosp.com/NAFAjaxSearch/#!/GoodName-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%B9%D9%86%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA}}</ref>
 
= پژوهش‌ها در مورد شیرزاد حسن =
۱۰۸

ویرایش