باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۱ سال پیش
fix
|pattern_ra = _frank18h
|pattern_sh = _fra18a
|pattern_so = _fra18h2_fra18H2
|leftarm = 112855
|body = 112855
|pattern_ra = _cro18H
|pattern_sh = _cro18h
|pattern_so = _pol18h_pol18H
|leftarm = F40000
|body = FFFFFF
۱۳۸

ویرایش