باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
←‏آثار ناصر خسرو: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی
 
== آثار ناصر خسرو ==
ناصر خسرو دارای تالیفاتتألیفات و تصنیفهای بسیار بوده‌است، چنانچه خود درین باره گوید:
:منگر بدین ضعیف تنم زانکه در سخن / زین چرخ پرستاره فزونست اثر مرا
 
* روشنایی‌نامه - این رساله نیز به نظم فارسی است.
غیر از کتاب‌ها و رساله‌های فوق کتاب‌ها و رساله‌های دیگری نیز به حکیم ناصرخصرو ونسبت داده شده‌اند که بعضی افراد در تعلق آن‌ها تردید کرده‌اند. نام این کتاب‌ها و رسالات عبارت است از: اکسیر اعظم، در منطق و فلسفه و قانون اعظم؛ در علوم عجیبه - المستوفی؛ در فقه - دستور اعظم - تفسیر قرآن - رساله در علم یونان - کتابی در سحریات - کنزالحقایق - رساله‌ای موسوم به سرگذشت یا سفرنامه شرق و رساله‌ای موسوم به سرالاسرار.
مهمترین و معروف‌ترین اثر ناصر خسرو [[سفرنامه ناصر خسرو]] است که مختصری از گزارش مشاهدات مسافرت هفت ساله ناصر خسرو است و به زبان‌های متعددی ترجمه شده استشده‌است
حکیم ناصر خسرو دارای تآلیفات زیادی بوده که برخی از آن‌ها به مرور زمان نابود شده‌است و به دوران ما نرسیده‌اند. چنانچه خود در بارة تالیفاتتألیفات و تصنیفاتش گوید:
 
{{شعر}}
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش