تفاوت میان نسخه‌های «اعتبارنامه»

تعریف انواع اعتبارات اسنادی
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
(تعریف انواع اعتبارات اسنادی)
* اسناد بیمه
** بیمه نامه
 
== انواع اعتبارات اسنادی ==
تمامی انواع اعتبار اسنادی به یکی از صورت‌های «قابل بازگشت» یا «غیرقابل بازگشت»، و «تأیید شده» یا «تأیید نشده» گشایش می‌یابند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب سوم: تامین مالی، بیمه، تضمین‌ها، نظام‌های ارزی و پرداخت‌های بین‌المللی|نام خانوادگی=داراب پور|نام=مهراب|ناشر=گنج دانش|سال=1397|شابک=978-622-6187-08-4|مکان=تهران|صفحات=53}}</ref>
 
# اعتبار اسنادی قابل بازگشت: مگر در صورت تصریح خلاف، تمامی اعتبارات اسنادی قابل بازگشت هستند. این اصطلاح بدین معنا است که اعتبار گشایش شده، یک تعهّد الزام‌آور حقوقی نیست و ممکن است در هر زمان بدون رضایت یا آگاهی ذی‌نفع، تغییر داده شده یا لغو شود.
# اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت: با این نوع از اعتبار اسنادی، بانک خریدار به صورت غیرقابل برگشت تعهد می‌کند که در صورت تحقق شرایط مندرج در اعتبار توسط فروشنده، مبلغ مندرج در اعتبار را به وی بپردازد، و بانک نیز نتواند بدون مجوز فروشنده (صادرکننده) ترتیبات مذکور را تغییر دهد. خریدار هیچ‌گونه مسؤولیّتی به قبول اصلاحات اعمال شده در اعتبار اسنادی ندارد. چنانچه شرایطی مغایر با قرارداد خرید (که قرارداد مبنا است) در اعتبار قید شده باشد، موضوع بایستی توسّط خود طرفین حل و فصل شود و بانک مسؤولیّتی به دخیل کردن خود در این خصوص ندارد.
# اعتبار اسنادی تأیید شده: اعتبار اسنادی تأیید شده زمانی مطرح می‌شود که تضمین ثانویه‌ای توسط یک بانک دیگر (علاوه بر بانک گشاینده) به اعتبار الحاق می‌شود. بانک مشاور، شعبه یا بانک کارگزاری که بانک گشاینده از طریق آن اقدام به ارسال اعتبار اسنادی به فروشنده می‌کند، هر یک ممکن است از طریق ایجاد تعهد، پرداخت مبلغ مندرج در اعتبار اسنادی را تضمین کنند.
# اعتبار اسنادی تأیید نشده: اعتبار اسنادی تأیید نشده زمانی مطرح می‌شود که تنها تضمین کننده‌ی پرداخت مبلغ مندرج در اعتبار، بانک گشایش کننده است. در واقع زمانی که بانک کارگزار (مشاور) صرفاً شرایط و ضوابط اعتبار اسنادی را به اطّلاع فروشنده می‌رساند، ولی تعهّد خود به پرداخت مبلغ سند را به آن نمی‌افزاید، اعتبار اسنادی از نوع تأیید نشده است.
 
== خطرات استفاده از اعتبارنامه ==
۷۵

ویرایش