تفاوت میان نسخه‌های «NaN»

۲ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
جز (انتقال خودکار میان‌ویکی به ویکی‌داده)
** جمع {{ریاضی|(+∞) + (−∞)}}، {{ریاضی|(−∞) + (+∞)}} و تفریق {{ریاضی|(+∞) − (+∞)}} و {{ریاضی|(−∞) − (−∞)}}.
** به توان رساندن:
*** توابعی که تعریف [[zeroصفر toبه theتوان power of zeroصفر|{{ریاضی|۰⁰}}]] داشته باشند، {{ریاضی|1<sup>∞</sup>}} و {{ریاضی|∞⁰}} به عنوان {{ریاضی|۱}}.
*** تابع <tt>powr</tt> که همه سه شکل نامشخص را به عنوان عملیات نامعتبر و پس از آن تعریف می‌کند NaN بازمی‌گرداند.
* عملیاتی که نتیجه‌اش [[عدد مختلط]] می‌شود مانند: