تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال رئال مادرید»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
{{Fs player|no=۱۲|pos=DF|nat=BRA|name=[[مارسلو]]|other=[[کاپیتان (فوتبال)|کاپیتان دوم]]}}<ref name="Squad" />
{{Fs player|no=۱۳|pos=GK|nat=ESP|name=[[کیکو کاسیا]]}}
{{Fs player|no=۱۴|pos=MF|nat=BRA|name=[[کازمیرو|کاسمیرو]]}} {{{Fs player|no=۱۵|nat=URU|pos=MF|name=[[فدریکو والورده]]}}
{{Fs mid}}
{{Fs player|no=۱۷|pos=FW|nat=ESP|name=[[لوکاس واسکز]]}}
{{Fs player|no=۱۸|pos=MF|nat=ESP|name=[[مارکوس یورنته]]}}
{{Fs player|no=۲۰|pos=MF|nat=ESP|name=[[مارکو آسنسیو]]}}
{{Fs player|no=۲۱|pos=FW|nat=ESP|name=[[بورخا مایورال]]}}
{{Fs player|no=۲۲|pos=MF|nat=ESP|name=[[ایسکو]]}} {{Fs player|no=۲۳|pos=DF|nat=ESP|name=[[سرخیو رگیلیون]]}}
{{Fs player|no=۲۴|pos=MF|nat=ESP|name=[[دنی سبایوس]]}} {{Fs player|no=۲۳|pos=DF|nat=ESP|name=[[سرخیو رگیلیون]]}}
{{Fs player|no=۲۵|pos=GK|nat=BEL|name=[[تیبو کورتوا]]}}
{{Fs player|no=۲۷۱۵|nat=URU|pos=MF|name=[[فدریکو والورده]]}}
{{Fs player|no=۲۸|nat=BRA|pos=FW|name=[[وینیسیوس جونیور]]}}
{{Fs end}}
۱۸۰

ویرایش