تفاوت میان نسخه‌های «جی‌لیگ»

۶٬۹۶۴ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب: افزودن تگ‌های خالی
باشگاه [[باشگاه فوتبال کاشیما آنتلرز|کاشیما آنتلرز]] با کسب ۸ عنوان قهرمانی، پرافتخارترین تیم این لیگ به حساب می‌آید.
 
== تاریخچه قهرمانی ==
== فهرست قهرمانان ==
'''دوران دو جدولی (1993–2004)'''
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
!سال
!مرحله اول
!مرحله دوم
|-
|[[جی ۱ لیگ ۱۹۹۳|۱۹۹۳]]
|[[باشگاه فوتبال کاشیما آنتلرز|کاشیما آنتلرز]]
|'''[[باشگاه فوتبال توکیو وردی|وردی کاوازاکی]]'''
|-
|[[جی ۱ لیگ ۱۹۹۴|۱۹۹۴]]
|[[باشگاه فوتبال سانفریس هیروشیما|سانفریس هیروشیما]]
|'''[[باشگاه فوتبال توکیو وردی|وردی کاوازاکی]]'''
|-
|[[جی ۱ لیگ ۱۹۹۵|۱۹۹۵]]
|'''[[باشگاه فوتبال یوکوهاما مارینوس|یوکوهاما مارینوس]]'''
|[[باشگاه فوتبال توکیو وردی|وردی کاوازاکی]]
|-
|[[جی ۱ لیگ ۱۹۹۶|۱۹۹۶]] <small></small>
|colspan=3|'''[[باشگاه فوتبال کاشیما آنتلرز|کاشیما آنتلرز]]'''
|-
|[[جی ۱ لیگ ۱۹۹۷|۱۹۹۷]]
|[[باشگاه فوتبال کاشیما آنتلرز|کاشیما آنتلرز]]
|'''[[باشگاه فوتبال جوبیلو ایواتا|جوبیلو ایواتا]]'''
|-
|[[جی ۱ لیگ ۱۹۹۸|۱۹۹۸]]
|[[باشگاه فوتبال جوبیلو ایواتا|جوبیلو ایواتا]]
|'''[[باشگاه فوتبال کاشیما آنتلرز|کاشیما آنتلرز]]'''
|-
|[[جی ۱ لیگ ۱۹۹۹|۱۹۹۹]]
|'''[[باشگاه فوتبال جوبیلو ایواتا|جوبیلو ایواتا]]'''
|[[باشگاه فوتبال شیمیزو اس-پالس|شیمیزو اس-پالس]]
|-
|[[جی ۱ لیگ ۲۰۰۰|۲۰۰۰]]
|[[باشگاه فوتبال یوکوهاما مارینوس|یوکوهاما مارینوس]]
|'''[[باشگاه فوتبال کاشیما آنتلرز|کاشیما آنتلرز]]'''
|-
|[[جی ۱ لیگ ۲۰۰۱|۲۰۰۱]]
|[[باشگاه فوتبال جوبیلو ایواتا|جوبیلو ایواتا]]
|'''[[باشگاه فوتبال کاشیما آنتلرز|کاشیما آنتلرز]]'''
|-
|[[جی ۱ لیگ ۲۰۰۲|۲۰۰۲]] <small></small>
|colspan=3|'''[[باشگاه فوتبال جوبیلو ایواتا|جوبیلو ایواتا]]'''
|-
|[[جی ۱ لیگ ۲۰۰۳|۲۰۰۳]] <small></small>
|colspan=3|'''[[باشگاه فوتبال یوکوهاما مارینوس|یوکوهاما مارینوس]]'''
|-
|[[جی ۱ لیگ ۲۰۰۴|۲۰۰۴]]
|'''[[باشگاه فوتبال یوکوهاما مارینوس|یوکوهاما مارینوس]]'''
|[[باشگاه فوتبال اوراوا رد دیاموندز|اوراوا رد دیاموندز]]
|}
 
'''دوران یک جدولی (2005–2014)'''
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
!سال
!قهرمان
!نایب قهرمان
!سوم
|-
|[[جی ۱ لیگ ۲۰۰۵|۲۰۰۵]]
|'''[[باشگاه فوتبال گامبا اوساکا|گامبا اوساکا]]'''
|[[باشگاه فوتبال اوراوا رد دیاموندز|اوراوا رد دیاموندز]]
|[[باشگاه فوتبال کاشیما آنتلرز|کاشیما آنتلرز]]
|-
|[[جی ۱ لیگ ۲۰۰۶|۲۰۰۶]]
|'''[[باشگاه فوتبال اوراوا رد دیاموندز|اوراوا رد دیاموندز]]'''
|[[باشگاه فوتبال کاوازاکی فرونتال|کاوازاکی فرونتال]]
|[[باشگاه فوتبال گامبا اوساکا|گامبا اوساکا]]
|-
|[[جی ۱ لیگ ۲۰۰۷|۲۰۰۷]]
|'''[[باشگاه فوتبال کاشیما آنتلرز|کاشیما آنتلرز]]'''
|[[باشگاه فوتبال اوراوا رد دیاموندز|اوراوا رد دیاموندز]]
|[[باشگاه فوتبال گامبا اوساکا|گامبا اوساکا]]
|-
|[[جی ۱ لیگ ۲۰۰۸|۲۰۰۸]]
|'''[[باشگاه فوتبال کاشیما آنتلرز|کاشیما آنتلرز]]'''
|[[باشگاه فوتبال کاوازاکی فرونتال|کاوازاکی فرونتال]]
|[[باشگاه فوتبال ناگویا گرامپوس|ناگویا گرامپوس]]
|-
|[[جی ۱ لیگ ۲۰۰۹|۲۰۰۹]]
|'''[[باشگاه فوتبال کاشیما آنتلرز|کاشیما آنتلرز]]'''
|[[باشگاه فوتبال کاوازاکی فرونتال|کاوازاکی فرونتال]]
|[[باشگاه فوتبال گامبا اوساکا|گامبا اوساکا]]
|-
|[[جی ۱ لیگ ۲۰۱۰|۲۰۱۰]]
|'''[[باشگاه فوتبال ناگویا گرامپوس|ناگویا گرامپوس]]'''
|[[باشگاه فوتبال گامبا اوساکا|گامبا اوساکا]]
|[[باشگاه فوتبال سرزو اوساکا|سرزو اوساکا]]
|-
|[[جی ۱ لیگ ۲۰۱۱|۲۰۱۱]]
|'''[[باشگاه فوتبال کاشیوا ریسول|کاشیوا ریسول]]'''
|[[باشگاه فوتبال ناگویا گرامپوس|ناگویا گرامپوس]]
|[[باشگاه فوتبال گامبا اوساکا|گامبا اوساکا]]
|-
|[[جی ۱ لیگ ۲۰۱۲|۲۰۱۲]]
|'''[[باشگاه فوتبال سانفریس هیروشیما|سانفریس هیروشیما]]'''
|[[باشگاه فوتبال وگالتا سندای|وگالتا سندای]]
|[[باشگاه فوتبال اوراوا رد دیاموندز|اوراوا رد دیاموندز]]
|-
|[[جی ۱ لیگ ۲۰۱۳|۲۰۱۳]]
|'''[[باشگاه فوتبال سانفریس هیروشیما|سانفریس هیروشیما]]'''
|[[باشگاه فوتبال یوکوهاما مارینوس|یوکوهاما مارینوس]]
|[[باشگاه فوتبال کاوازاکی فرونتال|کاوازاکی فرونتال]]
|-
|[[جی ۱ لیگ ۲۰۱۴|۲۰۱۴]]
|'''[[باشگاه فوتبال گامبا اوساکا|گامبا اوساکا]]'''
|[[باشگاه فوتبال اوراوا رد دیاموندز|اوراوا رد دیاموندز]]
|[[باشگاه فوتبال کاشیما آنتلرز|کاشیما آنتلرز]]
|}
 
'''دوران دو جدولی (2015–2016)'''
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
!سال
!مرحله اول
!مرحله دوم
|-
|[[جی ۱ لیگ ۲۰۱۵|۲۰۱۵]]
|[[باشگاه فوتبال اوراوا رد دیاموندز|اوراوا رد دیاموندز]]
|'''[[باشگاه فوتبال سانفریس هیروشیما|سانفریس هیروشیما]]'''
|-
|[[جی ۱ لیگ ۲۰۱۶|۲۰۱۶]]
|'''[[باشگاه فوتبال کاشیما آنتلرز|کاشیما آنتلرز]]'''
|[[باشگاه فوتبال اوراوا رد دیاموندز|اوراوا رد دیاموندز]]
|}
 
'''دوران یک جدولی (2017–)'''
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
!سال
!قهرمان
!نایب قهرمان
!سوم
|-
|[[جی ۱ لیگ ۲۰۱۷|۲۰۱۷]]
|'''[[باشگاه فوتبال کاوازاکی فرونتال|کاوازاکی فرونتال]]'''
|[[باشگاه فوتبال کاشیما آنتلرز|کاشیما آنتلرز]]
|[[باشگاه فوتبال سرزو اوساکا|سرزو اوساکا]]
|-
|}
 
== موفق‌ترین تیم‌ها ==
{| class="wikitable"
! باشگاه !! قهرمان !! نایب قهرمان !! قهرمان فصل !! نایب قهرمان فصل
| ۲۰۰۶, ۲۰۰۸, ۲۰۰۹
|-
|[[باشگاه فوتبال ناگویا گرامپوس|کونسادولناگویا ساپوروگرامپوس]]
|{{وسط‌چین}} 1
|{{وسط‌چین}} 2